Theo dơi
Vo Phuong Binh
Vo Phuong Binh
Ph.D of Computer Science, Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Adaptive bit allocation for consistent video quality in scalable high efficiency video coding
SH Yang, PB Vo
IEEE Transactions on Circuits and systems for Video Technology 27 (7), 1555-1567, 2016
122016
Association model between visual feature and AQI rank using Lifelog Data
PB Vo, TD Phan, MS Dao, K Zettsu
2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 4197-4200, 2019
92019
Vietnamese text extraction from book covers
PTT Nga, NTH Trang, NV Phúc, TD Quư, VP B́nh
Dalat University Journal of Science 7 (2), 142-152, 2017
62017
A better bit-allocation algorithm for H. 264/SVC
VP Binh, SH Yang
Proceedings of the 4th Symposium on Information and Communication Technology …, 2013
62013
Initial quantization parameter determination for H. 264/SVC
VP Binh, SH Yang
2013 International Conference on Computing, Management and …, 2013
62013
NHẬN DẠNG B̀A SÁCH TIẾNG VIỆT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LƯ SÁCH
PTT Nga, NTH Trang, NV Phúc, TD Quư, VP B́nh
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 7 (2), 142-152, 2017
2017
CẤP PHÁT BÍT SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐA LỚP CHO CHUẨN NÉN VIDEO HIỆU QUẢ CAO NHIỀU LỚP SHVC
VP B́nh
Dalat University Journal of Science, 2016
2016
Complexity-Aware Frame-Level Bit Allocation and Rate Control for H. 264 Scalable Video Coding.
VP Binh, SH Yang
J. Inf. Sci. Eng. 32 (2), 329-347, 2016
2016
Giáo tŕnh Đồ họa máy tính (Dành cho sinh viên ngành Công nghệ phần mêm, Mạng và Truyền thông)
PB Vơ
Trường Đại học Đà Lạt, 2010
2010
INTER-LAYER BIT ALLOCATION FOR SCALABLE HIGH-EFFICIENCY VIDEO CODING
VP Binh
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–10