Theo dơi
Điệp Trịnh Thị
Điệp Trịnh Thị
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Anticancer activity of pristimerin in epidermal growth factor receptor 2-positive SKBR3 human breast cancer cells
JS Lee, IS Yoon, MS Lee, EY Cha, PT Thuong, TT Diep, JR Kim
Biological and Pharmaceutical Bulletin 36 (2), 316-325, 2013
602013
Pinoresinol and 3, 4', 5, 7-tetrahydroxy-3'-methoxyflavanone from the fruits of Silybum marianum (L.) Gaertn
TT Diep, P Van Kiem, NT Dong, NH Tung, BT Bang, C Van Minh, A Braca
Vietnam Journal of Chemistry 45 (2), 219, 2007
122007
UHPLC‐Q‐TOF‐MS/MS Dereplication to Identify Chemical Constituents of Hedera helix Leaves in Vietnam
VTP Hong Ngoc Pham, Chieu An Tran, Thi Diep Trinh, Ngoc Lan Nguyen Thi ...
Journal of Analytical Methods in Chemistry 2022 (Article ID 1167265), https …, 2022
5*2022
Yellow camellias: A review of chemical constituents and biological activities
TT Diep
Dalat University Journal of Science 12 (3), 117-144, 2022
52022
Silychristin and isosilychristin from the fruits of Silybum marianum (L.) Gaertin
TT Diep, P Van Kiem, NT Dong, NH Tung, BT Bang, C Van Minh, A Braca
Vietnam Journal of Chemistry 45 (1), 106, 2007
42007
Chemical composition, anti-inflammatory and cytotoxic activity of essential oils from two Luvunga species ( L. scandens and L. hongiaoensis) from Vietnam
TTHTLTT Diep Trinh Thi, Dung Luong Van, Trung Phung Van, Hoai Nguyen Thi ...
Natural Product Research 38 (11), 1834-1843, 2024
1*2024
Chemical Composition, Antimicrobial, Nitric Oxide Inhibition and Cytotoxic Activity of Essential Oils from Zanthoxylum acanthopodium DC. Leaves and Stems from Vietnam
HTT Trinh Thi Diep, Luong Van Dung, Phung Van Trung, Nguyen Thi Hoai, Do Thi ...
Chemistry & biodiversity 20 (8), 2023
12023
Fatty acid composition and antioxidant activity of Camellia ninhii seed oil collected in Lam Dong province
LVS Tran Thi Tu Quyen, Trinh Thi Diep, Nguyen Thi To Uyen
Dalat University Journal of Science 12 (3), 27-33, 2022
12022
OPTIMIZATION OF EXTRACTION CONDITIONS FOR PHENOLIC COMPOUNDS FROM LEAVES OF CAMELLIA DALATENSIS LUONG, TRAN & HAKODA
HĐ Dũng, LHT Linh, LV Dũng, NTT Uyên, TT Điệp
Dalat University Journal of Science, 34-48, 2019
12019
In vitro erythrocyte oxidative damage of Morinda citrifolia L (noni) leaves extract
A Lagarto, J Ramirez, Y Nuñez, PTN Hang, TT Diep
Journal of Complementary Medicine Research 2 (3), 135-140, 2013
1*2013
Một số kết quả nghiên cứu về cây thuốc ở Lâm Đồng phục vụ đào tạo và định hướng phát triển sản phẩm ứng dụng
LVD Trịnh Thị Điệp
Kỷ yếu hội thảo khoa học Trường Đại học Đà Lạt, 220-231, 2024
2024
Three Diterpene Lactones from Andrographis paniculata (Burm. f) Nees In Vitro, In Silico Assessment of the anticancer and Novel Liposomal Encapsulation Efficiency
TNMALVT T. L. Thi Thanh, T. T. Diep, N. T. To Uyen
Current Organic Chemistry 28, 1-13, 2024
2024
Chemical composition, anti-inflammatory and cytotoxic activities of essential oils from Zanthoxylum myriacanthum Wall. ex Hook. f. fruits, leaves and stems collected in Lam …
VTBN Trinh Thi Diep, Luong Van Dung, Phung Van Trung, Do Thi Thao, Nguyen ...
Journal of Medicinal Materials 28 (6), 343-351, 2023
2023
Essential oils from Acronychia pedunculata (L.) Miq. in Vietnam: chemical composition, antimicrobial, cytotoxicity and nitric oxide inhibition activities
HTTLTTT Trinh Thi Diep, Luong Van Dung, Phung Van Trung, Nguyen Thi Hoai, Do ...
Journal of Essential Oil Bearing Plants 26 (6), 1460-1472, 2023
2023
Chemical composition, anti-microbial, anti-inflammatory and cytotoxic activity of essential oils from Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.G.Hartley leaves and stems …
VTBN Trinh Thi Diep, Luong Van Dung, Phung Van Trung, Do Thi Thao, Nguyen ...
Journal of Medicinal Materials 28 (4), 205-211, 2023
2023
Xuyên tâm liên: Tổng quan về thành phần hóa học và tác dụng dược lư
WRF Phạm Thị Nguyệt Hằng, Trịnh Thị Điệp
Tạp chí Dược liệu 26 (4), 199-211, 2021
2021
Isolation and quantification of isofraxidin in Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai, collected in Lam Dong province
LDV Trinh Thi Diep, Luong Van Dung, Ngo Bao Thuc Quyen, Phung Van Trung ...
Journal of Medicinal Materials 25 (5), 276-283, 2020
2020
Các hợp chất phân lập từ dịch chiết n-hexan của rễ Đảng sâm Việt Nam [Codonopsis javanica (Blume) Hook.F.] thu ở Lâm Đồng
TTĐ Nguyễn Thị Thăng Long, Đinh Thị An
Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế 10 (1), 14-18, 2020
2020
Effects of the growth time on the content of inulin, polyphenol, flavonoids, total sugar, and minaerals, and antioxidant activity of Vietnamese Dangshen roots Codonopsis javanica
LNB Nguyen Thi Thang Long, Vu Ngoc Boi, Dang Xuan Cuong, Trinh Thi Diep ...
International Journal of Pharmaceutical Research 12 (3), 1849-1856, 2020
2020
CÁC HỢP CHẤT PHYTOSTEROL, TRITERPEN, VÀ ALCOL MẠCH DÀI PHÂN LẬP TỪ LÁ TRÀ ĐÀ LẠT (Camellia dalatensis Luong, Tran & Hakoda)
NTT Uyên, TTT Phúc, LV Dũng, TT Điệp
Dalat University Journal of Science, 70-80, 2019
2019
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20