Theo dơi
Dalat University Journal of Science
Dalat University Journal of Science
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Camellia thuongiana-a new yellow Camellia species from Vietnam
LV Dũng, L Anna, NT Hạnh, NT Liễu
Dalat University Journal of Science, 338-344, 2016
202016
The first report of Pestalotiopsis sp. causing crown rot disease on strawberries in Dalat
L Dung, NT Dien, PH Dai, PN Tuan
Dalat University Journal of Science 6 (3), 364-376, 2016
182016
Comparison Of Legal Consumer Protection Systems In E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth In Indonesia
F Sugianto, E Sukardi, T Michael
Dalat University Journal of Science, 39-51, 2022
152022
Camellia sphamii (Theaceae, sect. Piquetia), a new taxon of yellow flower from Langbiang Biosphere Reserve, Vietnam
QC Truong, QM Le, G Hoang, HT Luu
Dalat University Journal of Science, 10-17, 2022
92022
Camellia quynhii (Theaceae, sect. Stereocarpus), a new yellow species from the Central Highlands, Vietnam
VH Quach, L Luong, TT Hoang, DC Bui, RV Doudkin
Dalat University Journal of Science, 3-9, 2022
92022
Camellia thuanana (Camellia sect. Chrysantha)–A new species from the Central Highlands, Vietnam
TT Hoang, HE Le, TL Nguyen
Dalat University Journal of Science, 18-26, 2022
82022
Social entrepreneurial ventures in Vietnam: An ideographic lens
Y Sarason, K Yuthas, L Nguyen
Dalat University Journal of Science 8 (1), 83-112, 2018
82018
Camellia thuanana (Camellia sect. Chrysantha)–A new species from the Central Highlands, Vietnam. Dalat University Journal of Science, 12 (3), 18-26
TT Hoang, HE Le, TL Nguyen
72022
TƯ LIỆU VÀ NHẬN THỨC BƯỚC ĐẦU VỀ CUỘC THÁM SÁT DI TÍCH HANG NÚI LỬA C6-1 Ở KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG
LX Hưng, LT Phúc, PTP Thảo, VT Đức, NT Minh
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 8 (4), 57-76, 2018
72018
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CÂY GIẢO CỔ LAM (GYNOSTEMMA PUBESCENS) TRONG NHÀ KÍNH
NTT Hằng, LÁ Vân, ĐV Khiêm, HV Cương, NTP Hoàng, PX Huyên
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 8 (3), 99-112, 2018
72018
A study of wine fermentation from mucilage of cocoa beans (Theobroma cacao L.)
NTT Tịnh, NT An, HTT Ḥa, NT Tươi
Dalat University Journal of Science, 387-397, 2016
72016
IMPACTS OF NON-INTEREST INCOME ON RISKS AND PROFITABILITY IN VIETNAM’S COMMERCIAL BANKS
NM Sáng, NTT Trang
Dalat University Journal of Science 8 (1S), 118-132, 2018
6*2018
Vietnamese text extraction from book covers
PTT Nga, NTH Trang, NV Phúc, TD Quư, VP B́nh
Dalat University Journal of Science 7 (2), 142-152, 2017
62017
YELLOW CAMELLIAS: A REVIEW OF CHEMICAL CONSTITUENTS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES
TD Trinh
Dalat University Journal of Science, 117-144, 2022
52022
THE DIVERSITY OF YELLOW CAMELLIAS IN THE CENTRAL HIGHLANDS, VIETNAM
TT Hoang, VH Quach, QC Truong, TL Nguyen
Dalat University Journal of Science, 56-69, 2022
52022
CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY OF RETAIL BANKS IN VIETNAM
VM Tú
Dalat University Journal of Science 9 (1), 88-105, 2019
52019
Study the impacts of route summarization on the performance of OSPFv3 and EIGRPv6 in hybrid IPV4-IPV6 network
HH Le
Dalat University Journal of Science 6, 77-89, 2019
52019
Text classification based on support vector machine
L Nguyen
Dalat university journal of science 9 (2), 3-19, 2019
52019
Camellia thuongiana–a new yellow Camellia species from Vietnam. Dalat University Journal of Science, 6 (3), 338–344
VD Luong, A Le, TH Nguyen, TL Nguyen
52016
Study on neutron-gamma pulse shape discrimination algorithms for scintillation detector
PV Chuan, ND Hoa, ND Chau, VNM Khue
Dalat University Journal of Science 6 (3), 281-292, 2016
52016
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20