Theo dơi
Phan Thi Thanh Nga
Phan Thi Thanh Nga
DaLat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Vietnamese text extraction from book covers
PTT Nga, NTH Trang, NV Phúc, TD Quư, VP B́nh
Dalat University Journal of Science 7 (2), 142-152, 2017
62017
Application of Optical Mark Recognition Techniques to Survey Answer Sheets at Dalat University
TD Quy, PTT Nga, NVH Dung
Dalat University Journal of Science 11 (1), 93-103, 2020
12020
MỘT CÁCH TIẾP CẬN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHATBOT TƯ VẤN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
TDQ Phan Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Lương, Tạ Hoàng Thắng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 127 (15), 23-32, 2022
2022
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NHẬN DẠNG KƯ TỰ ĐÁNH DẤU DÙNG CHO PHIẾU KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
TD Quy, PTT Nga, NVH Dung
Dalat University Journal of Science, 93-103, 2021
2021
NHẬN DẠNG B̀A SÁCH TIẾNG VIỆT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LƯ SÁCH
PTT Nga, NTH Trang, NV Phúc, TD Quư, VP B́nh
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 7 (2), 142-152, 2017
2017
GIẢI PHÁP KIỂM TRA VÀ CẢNH BÁO LỖI CÁC TRANG WEB TỰ ĐỘNG DỰA VÀO KẾT QUẢ QUÉT CỦA CÁC CÔNG CỤ QUÉT LỖI WEB
PD Lộc, PTT Nga
Dalat University Journal of Science, 2016
2016
A RESEARCH ON VIETNAMESE-K’HO LANGUAGE TRANSLATION SYSTEM USING NEURAL MACHINE TRANSLATION
NT Luong, TNQ La Quoc Thang, DB Ninh, NH Khanh, PTT Nga, ...
AN APPROACH FOR BUILDING A CHATBOT SYSTEM FOR THE ADMISSION PROCESS OF DA LAT UNIVERSITY
PTT Nga, NT Luong, TH Thang, TD Quy
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–8