Theo dơi
Thai Duy Quy
Thai Duy Quy
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Vietnamese text extraction from book covers
PTT Nga, NTH Trang, NV Phúc, TD Quư, VP B́nh
Dalat University Journal of Science 7 (2), 142-152, 2017
62017
APPLICATION OF OPTICAL MARK RECOGNITION TECHNIQUES TO SURVEY ANSWER SHEETS AT DALAT UNIVERSITY
TD Quy, PTT Nga, NVH Dung
Dalat University Journal of Science 11 (1), 93-103, 2021
12021
MỘT CÁCH TIẾP CẬN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHATBOT TƯ VẤN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
PTT Nga, NT Lương, TH Thắng, TD Quư
TNU Journal of Science and Technology 227 (15), 23-32, 2022
2022
STEGANOGRAPHY TECHNIQUE ON CLOSED 3D TRIANGULAR MESHES
TD Quư
Dalat University Journal of Science 6 (2), 2016
2016
MỘT ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG LƯỚI 3D KHÉP KÍN ĐỂ GIẤU TIN
TD Quư
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 6 (2), 2016
2016
A STEGENOGRAPHY IN 3D MESH BY REARRANGING THE ORDER OF VERTEX PRESENTATION
TD Quư
Dalat University Journal of Science, 65-73, 2013
2013
GIẤU TIN TRONG ĐỐI TƯỢNG BA CHIỀU.
DQ Thái
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG., 2012
2012
AN APPROACH FOR BUILDING A CHATBOT SYSTEM FOR THE ADMISSION PROCESS OF DA LAT UNIVERSITY
PTT Nga, NT Luong, TH Thang, TD Quy
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–8