Bohdan Rożnowski
Bohdan Rożnowski
Zweryfikowany adres z kul.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce: analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży
B Rożnowski
Wydawnictwo KUL, 2009
522009
Etnocentryzm konsumencki-nowe wyzwanie dla marketingu (1)
A Falkowski, B Roznowski, TH Witkowski
Marketing i rynek 3 (03), 1996
331996
Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy
B Rożnowski, K Markowski, J Łobocki, K Konefał
Instytut Rynku Pracy–Fundacja Nowy Staw, Lublin, 2007
192007
Validación de un cuestionario para medir la intención emprendedora. Una aplicación en España y Polonia.
B Moriano, J.A., Gómez, A., Laguna, M., Rożnowski
J. F. Morales, C. Huici, A. Gómez, E. Gaviria (eds.) Metodo, teoria e …, 2008
18*2008
Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy
W Otrębski, B Rożnowski
Badania percepcji pracodawców, pracowników i poszukujących pracy. Lublin …, 2008
172008
Television spots in Polish presidential elections
W Cwalina, A Falkowski, B Roznowski
Television and politics in evolving European democracies, 45-60, 1999
141999
Decyzyjna teoria spostrzegania w badaniach preferencji politycznych. Analiza metodologiczna
W Cwalina, A Falkowski, B Rożnowski
Przegld Psychologiczny 40, 331-346, 1997
81997
Self-efficacy beliefs of youth entering the labour market
P Kot, B Rożnowski
Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration 18 (1 …, 2012
72012
Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w opiniach pracodawców, pracowników i młodzieży
B Rożnowski, K Markowski, J Sobocki, K Konefał
Raport z badań terenowych, Lublin, 2006
72006
Trudności w podjęciu decyzji zawodowej przez młodzież kończącą szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Badania Empiryczne.
B Rożnowski
Przegląd Psychologiczny 56, 75-95, 2013
52013
Przejście z systemu edukacji na rynek pracy i jego uwarunkowania. W: B. Rożnowski, M. Łaguna (red.)
B Rożnowski
Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna, 243-266, 2011
52011
The effects of consumer ethnocentrism on domestic and foreign brand preferences in Poland
A Falkowski, B Roznowski, TH Witkowski
Annual Conference, Association for Consumer Research, Tucson, AZ, 10-13, 1996
41996
Przenoszenie przekonania o własnej skuteczności w nową rolę życiową: model moderacyjny i mediacyjny
B Rożnowski, P Kot
Czasopismo Psychologiczne 22 (2), 205-218, 2016
32016
Entrepreneurship in Polish and Spanish students explained by means of the theory of planned behavior
M Laguna, JA Moriano, B Roznowski, Á Gómez
Studia Psychologiczne (Psychological Studies) 2 (46), 27-40, 2008
32008
Construction and validation of the life roles self-efficacy scale for young adults in school-to-work transition
P Kot, B Roznowski, BJ Ertelt
Current Psychology, 1-13, 2020
22020
Europejski Kwestionariusz Analizy Stanowisk Pracy (EKASP)
A Biela, B Rożnowski
Studia Oeconomica Posnaniensia 6 (3 Narzędzia i metodyki badawcze …, 2018
22018
Znaczenie pracy i jej dopasowanie jako predyktory zaangażowania w pracę w wolontariacie studenckim
B Rożnowski, K Olczykowska
Psychologia Społeczna, 1 (36), 45-55, 2016
22016
Struktura kluczowych pojęć rynku pracy u młodzieży wchodzącej na ten rynek
B Rożnowski
Czasopismo Psychologiczne 16 (1), 46-61, 2010
22010
Migracja zarobkowa do Włoch: próba podejścia interdyscyplinarnego
D Bryk, B Rożnowski, MS Zięba
Oficyna Wydawnicza EL-Press, 2008
22008
Efektywne motywowanie pracowników
M Burkiewicz, S Celińska–Nieckarz, M Hadała, J Miroński, Z Nieckarz, ...
Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa, 2006
22006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20