Theo dơi
Trang Thi Nguyen
Trang Thi Nguyen
Mục liên kết không xác định
Email được xác minh tại iuh.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Nghiên cứu khoa học Marketing-Ứng dụng mô h́nh cấu trúc tuyến tính SEM
NĐ Thọ, NTM Trang
NXB Lao động, 2011
1172011
Chất lượng dịch vụ, sự thỏa măn, và ḷng trung thành của khách hàng siêu thị tại TPHCM
NTM Trang
Science & Technology 9 (10-2006), 2006
512006
Nghiên cứu khoa học Marketing
NĐ Thọ, NTM Trang
ĐHQG TP. HCM, 2008
232008
REAL OPTIONS AND THE EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPEMENT PROJECTS IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY: A CASE STUDY (Special Issue on Theory, Methodology and Applications in …
NT Trang, N Takezawa, N Takezawa
Journal of the Operations Research Society of Japan 45 (4), 385-403, 2002
192002
Quản trị rủi ro tài chính
NTN Trang
Thống kê, 2007
172007
Nghiên cứu thị trường, NXB Đại học Quốc gia TP
NĐ Thọ, NTM Trang
Hồ Chí Minh, Tp. HCM, 2007
162007
Nghiên cứu các thành phần của giá trị thương hiệu và đo lường chúng trong thị trường hàng tiêu dùng tại Việt Nam
NĐ Thọ, NTM Trang
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ-MSB, 22-33, 2002
162002
Nghiên cứu thị trường
NĐ Thọ, NTM Trang
Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
142007
Một số yếu tố tạo thành năng lực động doanh nghiệp và giải pháp nuôi dưỡng
NĐ Thọ, NTM Trang
Kỷ yếu Hội thảo Năng lực cạnh tranh động của doanh nghiệp, 1-21, 2009
122009
Nghiên cứu chất lượng nước sông Nhuệ khu vực Hà Nội
NM Khải, NTH Trang, NT Linh, CA Đào, PM Cổn, NT Nga
Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ, Tập 28, 2012
102012
Giáo tŕnh nghiên cứu thị trường
NĐ Thọ, NTM Trang
Việt Nam: Nhà xuất bản Lao động, 2011
102011
Xây dựng mô h́nh đánh giá mức độ hài ḷng của sinh viên với chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
NT Trang
92010
Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại xă Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2013
NTQ Trang
Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Y tế Công cộng, 2013
82013
Khảo sát kiến thức về chăm sóc của các bà mẹ có con bị viêm phổi tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ
TĐ Hùng
82013
Chất lượng dịch vụ thư viện so sánh giữa hai mô h́nh: Chất lượng kỹ thuật/chức năng và SERVQUAL
NTMT và Trần, XT Hương
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 13 (Q1), 62-72, 2010
82010
dụng mô h́nh cấu trúc tuyến tính SEM, Nxb
NĐ Thọ, NTM Trang, N cứu khoa học Marketing-Ứng
Đại học Quốc gia TP HCM, 2008
82008
Thay đổi nhận thức về pḥng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá tràng sau can thiệp giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
NTH Trang, NH Hoàng
Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 1 (1), 28-34, 2018
72018
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng của trà túi lọc măng tây (Asparagus Officinalis L.)
NTM Trang, VN Bội, ĐX Cường
Tạp chí khoa học–Công nghệ thủy sản, 66-71, 2015
72015
Đánh giá kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể thai nhi tại Bệnh viện phụ sản Trung Ương trong 5 năm 2006–2011
NTH Trang
Luân văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, 2011
72011
Rủi ro biến động giá cả trong hoạt động sản xuất nông nghiệp
NTN Trang
Tạp chí Phát triển Kinh tế, 55-61, 2011
72011
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20