Theo dơi
Kết Nguyễn Văn
Kết Nguyễn Văn
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Micropropagation of an endangered orchid Anoectochilus formosanus.
Ket NV
Biologia Plantarum 48 (3), 339-344, 2004
1322004
Growth and Morphogenesis of encapsulated strawberry shoot tips under mixed LEDs
NVK Cao Dinh Hung, Chang - Hee Hong
Scientia Horticulturae 194, 194-200, 2015
492015
Genetic diversity of Panax stipuleanatus Tsai in North Vietnam detected by inter simple sequence repeat (ISSR) marker
NVKNVD Le Ngoc Trieu, Nguyen Tuong Mien, Tran Van Tien
Biotechnology & Biotechnological Equipment, 1-6, 2016
24*2016
Nghiên cứu khả năng tạo rễ bất định của sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis, Ha et Grushv.) trong nuôi cấy in vitro
TL Nguyễn, TT Nguyễn, VK Nguyễn
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 27 (1), 2011
132011
NGHIÊN CỨU KHẢNĂNG NHÂN GIỐNG LOÀI LAN HOÀNG THẢO SÁP (DENDROBIUM CREPIDATUM LINDL. & PAXT.) IN VITRO
NV Kết, NV Vinh
Vietnam Journal of Science and Technology 48 (5), 2010
122010
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hợp chất hữu cơ lên quá tŕnh sinh trưởng và phát triển cây lan hài hồng (Paphiopedilum delenatii) in vitro.
NTKL Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Văn Kết, Dương Tấn Nhựt
Tạp chí sinh học 36 (1 se), 250-256, 2014
62014
Sinh trưởng, phát triển và hàm lượng chlorophyll trong chồi cây Cúc (Chrysanthemum morifolium Ramat. cv.“Jimba”) nuôi cấy in vitro dưới ánh sáng LED
NT Sang, NB Nam, HT Tùng, NP Huy, NTK Loan, NN Thảo, VĐ Trung, ...
Tạp chí Công nghệ Sinh học 12 (2), 339-347, 2014
32014
Nghiên cứu nuôi cấy mô sẹo có khả năng sinh phôi và mô phôi soma sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
M Trường, TTN Hà, PT Lộc, LT Đức, TT Tuấn, ĐĐ Giáp, BĐ Thạch, PĐ Trí, ...
Tạp chí Sinh học 35 (3se), 145-157, 2013
32013
Population genetic diversity of Camellia dilinhensis on the Di Linh plateau of Vietnam revealed by ISSR and SCoTmarkers
VK Lê, Ngọc Triệu Thai Thach Bich Nguyễn
Dalat university journal of science 12 (3), 43-55, 2022
22022
Lectin thực vật và tiềm năng ứng dụng trong kiểm soát côn trùng gây hại
LTD Lê Thị Ngọc Quỳnh, Chu Đức Hà, Nguyễn Văn Kết
Tạp chí Sinh học 37 (2), 170-183, 2015
2*2015
Khảo sát khả năng nhân giống cây Trà my hoa đỏ (Camellia piquetiana (Pierre) Sealy) in vitro
NV Kết, NT Cúc, NT Thành
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 17-25, 2014
22014
In Vitro Culture of Jewel orchids (Anoectochilus setaceus Blume).
NTT Phi Thị Cam Mien, Pham Luong Hang, Nguyen Van Ket, Truong Thi Lan Anh ...
Annual Report of ICBiotech - Osaka University, Japan. 33, 436 – 444, 2011
2*2011
ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG KHOÁNG ĐA LƯỢNG VÀ BỔ SUNG DINH DƯỠNG VÀO GIAI ĐOẠN SAU CỦA QUÁ TR̀NH NUÔI CẤY ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG HUYỀN PHÙ TẾ BÀO SÂM NGỌC LINH
NV Kết, TTL Anh
Dalat University Journal of Science, 419-430, 2016
12016
TẠO VÀ NHÂN PHÔI SOMA SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG
M Trường, TTN Hà, TT Tuấn, PT Lộc, ĐĐ Giáp, BĐ Thạch, NTN Hân, ...
J. Sci 12 (7), 1085-1095, 2014
12014
Lịch sử h́nh thành và phát triển của hệ thống văn bản hành chính Việt Nam thời thuộc Pháp (1862-1945): Luận văn Thạc sĩ: 5.03. 15
NV Kết
Trường Đại học Khoa học Xă hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, 2002
12002
Đánh giá chương tŕnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2004-2018
NV Kết
2019
Ảnh hưởng của giá thể trồng đến sinh trưởng và năng suất giống dâu tây Newzealand trồng trong nhà plastic tại Đà Lạt
NQV Cao Thị Làn, Nguyễn Văn Kết
Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 99 (2), 64-70, 2019
2019
Ảnh hưởng của nồng độ nitơ trong dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng dâu tây trồng trong nhà màng tại Đà Lạt
NQV Cao Thị Làn, Nguyễn Văn Kết
Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 98 (1), 45 – 51, 2019
2019
Ảnh hưởng của tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne incognita) đến sáu giống cà tím khác nhau tại Lâm Đồng
PTV Trần Thị Minh Loan, Nguyễn Văn Kết
Bảo vệ thực vật 275 (6), 31-35, 2018
2018
Sâm Ngọc Linh: Cây dược liệu quư mang thương hiệu quốc gia
DTN Chu Đức Hà, Lê Hùng Lĩnh, Nguyễn Văn Kết, Lê Tiến Dũng, Đỗ Mạnh Cường ...
Khoa học & Công Nghệ Việt Nam, 32-35, 2018
2018
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20