Theo dơi
Nguyễn Thị Tươi
Nguyễn Thị Tươi
Tên khácNguyen Thi Tuoi, Tuoi Nguyen Thi
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
A study of wine fermentation from mucilage of cocoa beans (Theobroma cacao L.)
NTT Tịnh, NT An, HTT Ḥa, NT Tươi
Dalat University Journal of Science, 387-397, 2016
82016
Review of agricultural value chain analysis
NT Tuoi, NP Son
Ho Chi Minh City Open University Journal Of Science-Economics And Business …, 2023
42023
Analysis of farmers’ market power in the value chain of Arabica coffee in Lam Dong Province, Vietnam
NT Tuoi, NP Son, P Le Thong
Ho Chi Minh City Open University Journal of Science-Economics and Business …, 2022
32022
THE EXTENT TO WHICH DOWNSTREAM BUYERS ARE ABLE TO FULFIL FLOWER FARMERS NEEDS IN DALAT
LN Bich, NT Tuoi, PJ Batt
Dalat University Journal of Science 6 (3), 345-355, 2016
22016
Estimating the Market Power of Traders in the Arabica Coffee Value Chain in Lam Dong, Vietnam
NT Tuoi, NP Son, PL Thong
International Journal of Economics and Financial Research 3 (7), 102-108, 2021
12021
Analysis of technical efficiency’s lettuce farmers in Dalat City, Vietnam
NT Tuoi, HTT Hoa, NL Bich, TTM Phuong
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE-ECONOMICS AND BUSINESS …, 2024
2024
Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng - ANALYZING THE VALUE CHAIN OF ARABICA COFFEE IN LAM DONG PROVINCE
NT Tuoi, NT Tươi
Cantho University, 2023
2023
Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng - Analysis of Arabica coffee value chain in Lam Dong province
NT Tuoi
Cantho University, 2022
2022
Phân tích ảnh hưởng các yếu tố đầu vào đến năng suất cà phê Arabica tại tỉnh Lâm Đồng
NT Tươi, NP Son
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 13 (2021), 148-153, 2021
2021
Analysis Of Production And Consumption Situation Of Farmers In The Value Chain Of Arabica Coffee In Lam Dong Province
NT Tuoi, NP Son
International Conference on Business and Finance 2021, University of …, 2021
2021
Phân tích yếu tố tŕnh độ lao động và đào tạo nguồn lực ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng
LNB Trần Thị Minh Loan, Đào Thị Hiếu, Nguyễn Thị Tươi, Hồ Thị Thu Ḥa
Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam https://tapchi.vaas.vn …, 2021
2021
Phân tích t́nh h́nh sản xuất và tiêu thụ của nông hộ trong chuỗi giá trị cà phê Arabica tại Đà Lạt
NT Tươi, NP Son
Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam https://tapchi.vaas.vn …, 2019
2019
Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm Artichoke ở Thành phố Đà Lạt
TT Nguyễn
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, 2016
2016
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ ARTICHOKE ĐÀ LẠT
Nguyễn Thị Tươi, Lê Quang Thông, Lê Như Bích, Hồ Thị Thu Ḥa, Nguyễn Thị ...
Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam https://tapchi.vaas.vn …, 2016
2016
Nghiên cứu xây dựng quy tŕnh trồng lan giai đoạn cây con sau nuôi cấy mô trong điều kiện nhà kính tại Đà Lạt
NT Tươi, NV Kết, CT Làn, PH Đại
Hội Thảo “Sinh học Nông nghiệp lần thứ nhất” 1, 97-109, 2015
2015
Giáo tŕnh nghiên cứu thị trường (Nghề trồng rau)
NT Tươi, NX Tùng
Giấy phép xuất bản số: 114-2008/ CXB/43-12/LĐXH, 2008
2008
Giáo trình Nghiên cứu chiều hướng thị trường (Nghề trồng hoa)
HV Hậu, NT Tươi
Giấy phép xuất bản số: 114-2008/ CXB/43-12/LĐXH, 2008
2008
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–17