Theo dơi
Biên Dương Hữu
Biên Dương Hữu
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Fictive motion: Some models in cognitive linguistics
DH Biên
Cogent Arts & Humanities 8 (1), 1-33, 2021
5*2021
Construal and its representative forms in Cognitive Linguistics
DH Biên
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 11 (Số 3 (2021)), 3-27, 2021
32021
Vài ghi nhận về logic và hàm ư
DH Biên
Ngôn ngữ, 17-21, 1997
31997
NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN: TỪ LẬP TRƯỜNG CHUNG ĐẾN MỘT SỐ LUẬN THUYẾT CƠ BẢN
DH Biên
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 7 (4), 419-437, 2017
22017
Câu có vị từ chuyển tác trong tiếng Việt: cấu trúc ngữ nghĩa – cú pháp
DH Biên
NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2016
22016
Cấu trúc và nghĩa của cú (Từ điểm nh́n Ngôn ngữ học tri nhận)
DH Biên
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 67-82, 2013
12013
Vietnamese fictive motion constructions: a construction grammar approach
DH Biên
Cogent Arts & Humanities 10 (1), 1-28, 2022
2022
Vận dụng mô h́nh chuyển tác tính của Ngôn ngữ học Chức năng Hệ thống vào phân tích cú tiếng Việt
DH Biên
Ngôn ngữ, 22-33, 2022
2022
Construal and its representative forms in Cognitive Linguistics
HB Dương
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 2021
2021
Vai tṛ của miền trong việc thuyết minh nghĩa của từ
DH Biên
Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI, 373, 2021
2021
Một số ứng dụng điểm quy chiếu tri nhận trong ngôn ngữ học: từ nghĩa học từ vựng đến Ngữ pháp Tri nhận
HB Dương
2020
Ẩn dụ ư niệm trong một số mô h́nh câu tiếng Việt
DH Biên
Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển 1 (NXB Dân …, 2019
2019
Nghĩa logic và nghĩa ngôn ngữ của các từ logic trong tiếng Việt
HB Dương
NXB. Thông tin và Truyền thông, 2018
2018
Đường hướng tri nhận trong tiếp nhận và lĩnh hội diễn ngôn văn học
HB Dương
Nghiên cứu Văn học, 2018
2018
Nghĩa logic và nghĩa ngôn ngữ của các từ logic trong tiếng Việt
DH Biên
Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Ngôn ngữ học Việt Nam – những chặng đường phát …, 2018
2018
Đường hướng tri nhận trong tiếp nhận và lĩnh hội diễn ngôn văn học
DH Biên
Nghiên cứu Văn học Viện Văn học 9 ((559)), 4-18, 2018
2018
Quan hệ ngữ đoạn và loại h́nh câu trong Ngữ pháp Tri nhận (Theo mô h́nh của John R. Taylor)
DH Biên
Hội thảo Khoa học Quốc tế “Các khuynh hướng ngôn ngữ học hiện đại và nghiên …, 2017
2017
Độ lệch tính chuyển tác trong cú chuyển tác tiếng Việt (từ góc nh́n ngôn ngữ học tri nhận)
DH Biên
Ngôn ngữ ở Việt Nam: Hội nhập và Phát triển 1 (NXB Dân Trí. Hà Nội.), 89-99, 2017
2017
Một cách nh́n tích hợp về các biện pháp tu từ
DH Biên
Nghiên cứu Văn học, 4-16, 2017
2017
CÂU CHUYỂN TÁC BỊ ĐỘNG TỪ GÓC NH̀N CỦA TÍNH CHUYỂN TÁC VÀ SỰ TRI NHẬN
DH Biên
Dalat University Journal of Science, 2016
2016
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20