Follow
Sermin Kesebir
Title
Cited by
Cited by
Year
Bağlanma ve psikopatoloji
S Kesebir, SÖ Kavzoğlu, MF Üstündağ
Psikiyatride güncel yaklaşımlar 3 (2), 321-342, 2011
4902011
Affective temperaments in clinically-well subjects in Turkey: initial psychometric data on the TEMPS-A
S Vahip, S Kesebir, M Alkan, O Yazıcı, KK Akiskal, HS Akiskal
Journal of affective disorders 85 (1-2), 113-125, 2005
3132005
Affective temperaments as measured by TEMPS-A in patients with bipolar I disorder and their first-degree relatives: a controlled study
S Kesebir, S Vahip, F Akdeniz, Z Yüncü, M Alkan, H Akiskal
Journal of Affective Disorders 85 (1-2), 127-133, 2005
1632005
Depresyon ve somatizasyon
S Kesebir
Klinik psikiyatri 1, 14-19, 2004
1162004
The relation between affective temperament and resilience in depression: a controlled study
S Kesebir, D Gündoğar, Y Küçüksubaşı, ET Yaylacı
Journal of affective disorders 148 (2-3), 352-356, 2013
922013
Uric acid levels may be a biological marker for the differentiation of unipolar and bipolar disorder: the role of affective temperament
S Kesebir, ET Yaylacı, Ö Süner, BK Gültekin
Journal of affective disorders 165, 131-134, 2014
862014
Major Depresif Bozuklukta Yaşam Kalitesi: Kesitsel Bir Çalişma.
Ö Aydemir, H Ergün, H Soygür, S Kesebir, C Tulunay
Turk Psikiyatri Dergisi 20 (3), 2009
762009
The relationship of affective temperament and clinical features in bipolar disorder
S Kesebir, S Vahip, F Akdeniz, Z Yuncu
Turk Psikiyatri Dergisi 16 (3), 164, 2005
692005
Bipolar bozuklukta mizaç ile klinik özelliklerin ilişkisi
S Kesebir, S Vahip, F Akdeniz, Z Yüncü
Türk Psikiyatri Dergisi 16 (3), 164-169, 2005
652005
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerin Ebeveynlerinde Psikopatoloji ve Mizaç: Kontrollü Bir Çalışma.
Z Yüncü, S Kesebır, B Özbaran, Y Çelık, C Aydin
Turk Psikiyatri Dergisi 20 (1), 2009
572009
Alkol kullanım bozukluğu olan olguların sosyal destek sistemlerinin değerlendirilmesi
Z Yüncü, U YILDIZ, S Kesebir, E ALTINTOPRAK, H Coşkunol
Bağımlılık Dergisi 6 (3), 129-135, 2005
542005
İki uçlu bozuklukta içselleştirilmiş damgalanma: Klinik özellikler, yaşam kalitesi ve tedaviye uyum ile ilişkisi
MF Üstündağ, S Kesebir
Türk Psikiyatri Dergisi 24, 1-9, 2013
522013
The relationship between attachment style, and temperament, personality and bipolar symptoms: a controlled study on bipolar patients and their children
F Kökçü, S Kesebir
Turk Psikiyatri Dergisi 21 (4), 309, 2010
472010
Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalişmasi.
S Kesebir, F Kökçü, F Dereboy
Yeni Symposium 50 (2), 2012
442012
Alexithymia in patients with conversion disorder
D Gulpek, F Kelemence Kaplan, S Kesebir, O Bora
Nordic journal of psychiatry 68 (5), 300-305, 2014
422014
Compulsive buying in bipolar disorder: Is it a comorbidity or a complication?
S Kesebir, S İşitmez, D Gündoğar
Journal of affective disorders 136 (3), 797-802, 2012
412012
İki uçlu olgular ve çocuklarında bağlanma biçiminin mizaç, kişilik ve klinik özellikler ile ilişkisi: kontrollü bir çalışma
F Kökçü, S Kesebir
Türk Psikiyatri Dergisi 21 (4), 309-318, 2010
412010
Duygudurum bozuklukları ile mizaç arasında ilişki var mı?
F AKDENİZ, S KESEBİR, S VAHİP, ALİS GÖNÜL
Türk Psikiyatri Dergisi 15 (3), 183-190, 2004
412004
Attachment and psychopathology
S Kesebir, SÖ Kavzoğlu, MF Üstündağ
Current Approaches in Psychiatry 3 (2), 321-342, 2011
402011
Internalized stigmatization in bipolar patients: relationship with clinical properties, quality of life and treatment compliance
MF Üstündağ, S Kesebir
Turk Psikiyatri Derg 24 (4), 231-239, 2013
392013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20