Theo dơi
Đại Phan Hoàng
Đại Phan Hoàng
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
The first report of Pestalotiopsis sp. causing crown rot disease on strawberries in Dalat
L Dũng, NT Diên, PH Đại, PN Tuân
Dalat University Journal of Science, 364-376, 2016
182016
Micropropagation of Jasminanthes tuyetanhiae: an endemic and valuable herb in Vietnam
NBNLNTNTVLHTTTHTLTNTPHDHTTDT Nhut
Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 35–44, 2021
72021
Cultivation of oyster mushroom (Pleurotus spp.) using fermentation substrate
NH Mai, TB Nguyên, PH Đại
Dalat University Journal of Science, 104-111, 2019
12019
Optimization of Parameters for the Extraction of Phenolic Antioxidants from Boxberry Tree (Myrica esculenta) Bark Using Response Surface Methodology
PNTPHDNTA Do Thi Kieu Trinh, Nguyen Thi Thanh Tinh, Ho Thi Thu Hoa
Applied Science and Engineering Progress, 2023
2023
Bổ sung dẫn liệu phân tử và khảo sát đặc điểm nuôi trồng của chủng nấm Hương Sapa Lentinula edodes
LD Thuan, NH Mai, PH Đại, NTK Khương, TB Nguyên
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 16 …, 2021
2021
ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG LOÀI THANH MAI (Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI LÂM ĐỒNG
PN Tuân, PH Đại, VTK Nga, MĐ B́nh, LV Dũng, NT Nguyên, PX Huyên, ...
TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP, 2021
2021
ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG LOÀI THANH MAI (Myrica esculenta Buch. - Ham. ex D. Don) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI LÂM ĐỒNG
HTD Phạm Ngọc Tuân1*, Lê Cảnh Nam2 , Nguyễn Thanh Nguyên2 , Phan Hoàng Đại 1 ...
Khoa Học Lâm Nghiệp, 20-34, 2021
2021
NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG CƠ CHẤT LÊN MEN
NH Mai, TB Nguyên, PH Đại
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 9 (2), 104-111, 2019
2019
Khảo sát trồng nấm bào ngư trên cơ chất lên men
NTT LBD TB Nguyên, NH Mai, PH Đại
Khoa Học Và Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam 2 (99), 93-97, 2019
2019
PESTALOTIOPSIS SP.–TÁC NHÂN GÂY BỆNH KHÔ LÁ CÂY DÂU TÂY (FRAGARIA x ANANASSA DUCH.) TẠI ĐÀ LẠT
PH Đại, PN Tuân, NTD Lê Dũng
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 6 (3), 13, 2016
2016
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ NUÔI TRỒNG CÂY LAN GẤM (ANOECTOCHILUS LYLEI ROLFE EX DOWNIES) Ở ĐIỀU KIỆN EX VITRO
PX Huyên, NV Kết, PH Đại, NT Cúc
Dalat University Journal of Science, 481-492, 2016
2016
Study on the cultivaltion of insect-parasitic fungus(Cordyceps neovolkiana) in Dalat
TBN Bui Thi Giang, Nguyen Hoang Mai, Phan Hoang Dai
Khoa Học Và Công Nghệ 53 (6B), 1-8, 2015
2015
Xác định đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử và khả năng tái sinh chồi in vitro của các giống dâu tây tại Lâm Đồng
DTN Nguyễn Bá Nam1* , Lương Vũ Mai Quỳnh 1 , Trịnh Thị Huy Trà 1 , Lê Ngọc ...
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 0
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–13