Follow
V Thuấn
Title
Cited by
Cited by
Year
TỔNG QUAN M HNH CNG TC X HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Ở VIỆT NAM
V Thuấn, PV Tư
Tạp ch Khoa học Đại học Đ Lạt 8 (4), 22-33, 2018
12018
Thực trạng v đề xuất m hnh tiếp cận bảo hiểm y tế dựa vo cộng đồng cho lao động nữ phi chnh thức tại Thnh phố Đ Lạt
NTM Hiền, VM Đo, TTM Phương, V Thuấn
vwajs-vn 2022 (3), 2-11, 2022
2022
THỰC TRẠNG GIỮ GN V PHT HUY PHONG CCH NGƯỜI Đ LẠT HIỀN HA, THANH LỊCH, MẾN KHCH
V Thuấn, TTM Phương
Dalat University Journal of Science, 151-167, 2020
2020
Cng tc x hội với học sinh trung học cơ sở c hnh vi gy hấn
PV Tư, VV Trưởng, V Thuấn
2019
Giải php nng cao chất lượng dịch vụ khch hng c nhn tại OCB Tn Bnh
VT Thuấn
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Ch Minh, 2019
2019
Tm hiểu hiện tượng di cư quốc tế ở người Cơ Ho Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lm Đồng
V Thuấn, TTM Phương
Tạp ch Khoa học Đại học Đ Lạt 9, 2019
2019
Hiện trạng giữ gn v pht huy phong cch người Đ Lạt giai đoạn hiện nay
V Thuấn
Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giữ gn v pht huy phong cch người Đ Lạt "hiền…, 2018
2018
Thực trạng v vai tr của trợ gip x hội tại Thnh phố Đ Lạt, Tỉnh Lm Đồng
V Thuấn, TTM Phương
Hội thảo Quốc tế: Định hướng pht triển nghề cng tc x hội ở Việt Nam: Vai…, 2018
2018
Tổng quan về cng tc x hội trong chăm sc sức khỏe người cao tuổi
V Thuấn
Kỷ yếu hội thảo: Cng tc x hội trong lĩnh vực chăm sc sức khỏe, 2016
2016
Tm hiều sinh kế cộng đồng người Cơ Ho tại x Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lm Đồng dng cch tiếp cận sinh kế bền vững
V Thuấn, TTM Phương
Kỷ yếu hội thảo khoa học: Pht triển cộng đồng: Cch tiếp cận trong giảm…, 2015
2015
Tnh hnh pht triển kinh tế x hội ngnh nng nghiệp Lm Đồng
V Thuấn
Kỷ yếu hội thảo khoa học Đ thị ha v quản l qu trnh đ thị ha trong…, 2014
2014
Xy dựng v đổi mới phương php giảng dạy theo chuẩn đầu ra mn Cng tc x hội với nhm
V Thuấn
Kỷ yếu hội thảo khoa học Đnh gi v pht triển chương trnh đo tạo – Đổi…, 2014
2014
Nhập mn Cng tc x hội
V Thuấn
2010
HOẠT ĐỘNG GIO DỤC VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT TẠI CC CƠ SỞ X HỘI THNH PHỐ Đ LẠT, TỈNH LM ĐỒNG TỪ CCH TIẾP CẬN CNG TC X HỘI
TTM Phương, V Thuấn
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14