Theo dơi
Lương Văn Dũng
Lương Văn Dũng
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Two new species of Camellia (Theaceae) from Vietnam
TCT Lieu Thi NGUYEN, Ninh TRAN, Uematsu CHIYOMI, Katayama HIRONORI, Dung Van ...
Korean J. Pl. Taxon 48 (2), 115-122, 2018
21*2018
General Information about the yellow Camellia species in Vietnam
LVD Le Nguyet Hai Ninh
Proceedings of Dali International Camellia Congress, 80-84, 2016
21*2016
Camellia proensis (Theaceae, sect. Piquetia), a new species from Southern Vietnam
QV Hoi, LV Dung, RV Doudkin, LV Averyanov, BB Thinh, NT Lieu, ...
Phytotaxa 479 (1), 137-141, 2021
202021
Camellia tuyenquangensis (Theaceae), a new species from Vietnam
DVLSTH Ninh Nguyet Hai Le, Chiyomi Uematsu, Hironori Katayama, Lieu Thi ...
Korean J. Pl. Taxon 47 (2), 95-99, 2017
20*2017
Camellia thuongiana-a new yellow Camellia species from Vietnam
LV Dũng, L Anna, NT Hạnh, NT Liễu
Dalat University Journal of Science, 338-344, 2016
202016
Camellia sonthaiensis (Theaceae), a new species from Vietnam
NQDNTQT Luu H.T., Luong V.D.
Ann. Bot. Fennici, 289–295, 2015
202015
Camellia quangcuongii (Theaceae), a new species from Vietnam
L Van Dung, HT Son, N Tran, PH Nhan
J. Jpn. Bot 91, 226-230, 2016
192016
Camellia puhoatensis (Sect. Archecamellia–Theaceae), a new species from Vietnam
DH Nguyễn, VD Lương, TH Lê, QT Trần, NĐ Đỗ, NS Lư
PhytoKeys 153, 1, 2020
18*2020
A new yellow Camellia (Theaceae) from central Vietnam
HSP Dai Ngoc DO, Dung Van LUONG, Chinh Duy NGUYEN, Son Thanh HOANG, Huong ...
Korean J. Pl. Taxon 49 (1), 90-95, 2019
17*2019
Camellia luteopallida (Theaceae), a new species from Vietnam
QDN Van Dung Luong, Hong Truong Luu, Tran Quoc Trung Nguyen
Ann. Bot. Fennici, 135-138, 2016
172016
Rediscovery of Camellia langbianensis (Theaceae) in Vietnam
Q Van Hoi, RV Doudkin, TQ Cuong, SON Le Van, L Van Dung, SY Kim, ...
Phytotaxa 480 (1), 85-90, 2021
152021
Camellia ninhii – a new yellow Camellia species from Vietnam
LNHN Luong Van Dung
International Camellia Journal, 117, 2016
142016
Camellia annamensis (Theaceae), a new species from central Vietnam.
LƯ Ngọc-Sâm, VD LƯƠNG, LÊ Thị-Hương, ĐỖ Ngọc-Đài, T Ninh, ...
Taiwania 67 (2), 2022
102022
Camellia velutina (Theaceae, Sect. Chrysantha), a new species from northern Vietnam
THILTN VAN THE PHAM, VAN DUNG LUONG, LEONID V. AVERYANOV, NGOC BON TRINH4 ...
Pak. J. Bot. 51 (4), 1441-1446, 2019
102019
Lithocarpus dahuoaiensis (Fagaceae), a new species from Lam Dong province, Vietnam
N Van Ngoc, L Van Dung, S Tagane, HT Binh, HT Son, VQ Trung, ...
PhytoKeys, 23, 2016
102016
Camellia quynhii (Theaceae, sect. Stereocarpus), a new yellow species from the Central Highlands, Vietnam
VH Quach, VD Lương, TT Hoang, DC Bui, RV Doudkin
Dalat University Journal of Science, 3-9, 2022
92022
Adinandra hongiaoensis (Theaceae), a new species from Lamdong, Vietnam
LVD Hoang Thanh Son
Journ. Jpn. Bot., 331–334, 2014
8*2014
Diversity of the genus Camellia L.(Theaceae) in Lam Dong Province, Vietnam
Q Van Hoi, L Van Dung, RV Doudkin, BD Chung, N Van Duy
Academia Journal of Biology 43 (4), 129-138, 2021
52021
Camellia phuongchiana (Theaceae, section Piquetia), a new species from Lam Dong Province, southern Vietnam
Q VAN HOI, TT HOANG, QC TRUONG, VH LE, L VAN DUNG, QT VƠ, ...
42022
Taxonomic notes of three tea-plants (Camellia sect. Thea) recently described in Vietnam
NT Thanh, L Van Dung, QC Truong, S Yang
Beverage Plant Research 2 (1), 1-3, 2022
12022
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20