Theo dơi
Nguyễn Khắc Sử
Nguyễn Khắc Sử
Tên khácNguyen Khac Su, Nguyễn KS
Associate Professor
Email được xác minh tại dlu.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt
TL Biền, KS Nguyễn, T Sinh
NXB Văn hoá Dân tộc, 2017
47*2017
Northern Vietnam from The Neolithic to The Han Period
NK Su, PM Huyen, TT Tin
Southeast Asia, 177-208, 2004
47*2004
The discovery of a bifacial industry in Vietnam
AP Derevianko, AV Kandyba, KS Nguyen, SA Gladyshev, GD Nguyen, ...
Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia 46 (3), 3-21, 2018
222018
Stone Age Archaeology in Vietnam
NK Sử
Việt Nam Archaeology, 53-65, 2007
14*2007
System of Palaeolithic Locations in the Upper Ba River
NK Su, NG Doi
Vietnam social sciences 168 (4), 47-63, 2015
122015
New discovery of prehistoric archaeological remnants in volcanic caves in K’Rongno, Dak Nong province
NK Su, VT Duc, LT Tuat, PT Toan, NT Tung, NT Minh
Vietnam Journal of Earth Sciences 39 (2), 97-108, 2017
112017
The origin of bifacial industry in East and Southeast Asia
AP Derevianko, KS Nguyen, AA Tsybankov, GD Nguyen
Novosibirsk: IAET SB RUS Publ, 2016
112016
Con Moong Cave - Data from exploration and new perception
NK Sử
Vietnam Archaeology, 40-52, 2009
10*2009
Con Moong Cave: A Stratified Late Pleistocene and Early Holocene Site in Northern Vietnam
AV Kandyba, KS Nguyen, SA Gladyshev, GD Nguyen, AM Chekha, ...
Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia 48 (4), 45-56, 2020
82020
Hang Con Moong giới thiệu và nhận xét
NK Sử
Tạp chí Khảo cổ học, 26-39, 1977
7*1977
Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam
NK Sử
NXB. Khoa học xă hội, Hà Nội, 2005
62005
Văn hóa Sơn Vi
H Văn Tấn, NK Sử, TN Chung
NXB. Khoa học xă hội, Hà Nội, 1999
6*1999
Núi Đọ-tư liệu và thảo luận
KS Nguyễn
Tạp chí Khảo cổ học, 1-10, 1989
6*1989
Kỹ nghệ công cụ cuội Việt Nam và vị trí của nó trong thời đại đá Đông Nam Á
NK Sử
Khảo cổ học, 9-21, 1987
61987
Sự phát triển kinh tế và tổ chức xă hội của cư dân cổ Cúc Phương
NK Sử
Tạp chí Khảo cổ học, 8-21, 1983
61983
Khai quật hang động núi lửa C6-1 Krông Nô–Tư liệu và nhận thức mới về Tiền sử Tây Nguyên
KS Nguyễn, LC Nguyễn, TP La, TM Nguyễn, TT Lương, XH Lê, TĐ Vũ
Tạp chí Khảo cổ học, 16-31, 2020
52020
Báo cáo kết quả khai quật hang C6-1 và hang C6’Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
KS Nguyễn, XH Lê, LC Nguyễn, TĐ Vũ, TV Nguyễn, TPT Phạm, TT Phan, ...
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, 2018
52018
Early Paleolithic industry of An Khe and primitive period in Vietnam
KS Nguyễn
Vietnam Archaeology, 13-25, 2017
52017
Kỹ nghệ sơ kỳ Đá cũ An Khê với lịch sử thời kỳ nguyên thủy Việt Nam
NK Sử
Tạp chí Khảo cổ học 2, 3-18, 2017
52017
Interaction between humans and environment in Trang an, Ninh Binh from 30 000 years to date
KS Nguyen
Vietnam Social Sciences 172 (2), 64-73, 2016
52016
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20